5/4/2024 sdílet na Facebooku

Pozvánka na členskou schůzi

Předseda představenstva Spolku, pan Mgr. Miloslav Hartman, MBA, tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 11.06.2024 od 19:00 hod. v sportovním areálu HAMR v místnosti „trenažérovny“, na adrese Vltavanů 1542, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;

Odvolání pana Romana Hajnoviče z funkce člena představenstva Spolku;

Představení kandidátů na nového člena představenstva Spolku a volba nového člena představenstva

Spolku v případě uvolnění místa člena představenstva Spolku;

Přijetí usnesení o změně stanov Spolku:

Čl. VIII. odst. 8. pododstavec 8.7. stanov Spolku ve znění:

„(pozn. Členská schůze) rozhoduje o výši členského a jiných finančních příspěvků členů spolku a o jejich splatnosti, v odůvodněných případech může členská schůze úhradu členského či jiného finančního příspěvku členovi prominout,“ se vypouští bez náhrady.

Do stanov Spolku se přidává nové ustanovení čl. IX. odst. 11. stanov Spolku ve znění:

„Představenstvo rozhoduje podle pravidel dle čl. IX. odst. 8. těchto stanov o výši členského a jiných finančních příspěvků členů spolku a o jejich splatnosti, v odůvodněných případech může představenstvo úhradu členského či jiného finančního příspěvku členovi prominout.“

Zpráva o činnosti Spolku;

Schválení účetní závěrky za rok 2023;

Různé, diskuse;

Závěr.

V Praze, dne 04.05.2024